donderdag 25 juli 2013

Koopkracht


(Volkskrant, 24 juli 2013)

Op pagina 17 citeert De Volkskrant een rapport van de Nederlandsche Bank. Hoewel het bruto binnenlands product sinds 1997 met twintig procent is gestegen, is de koopkracht nu even hoog als in 1997.

In de periode van 1987 tot 2012 is het aandeel van de huishoudens in het bbp gedaald van 54% tot 45%. Het aandeel van de bedrijven is in dezelfde periode vervijfvoudigd: van 2% naar 10%.

Gelukkig hebben we prachtbedrijven, die de centen vast goed besteden. In dezelfde Volkskrant op pagina 6 wordt daar verslag van gedaan.


(Volkskrant, 24 juli 2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten