vrijdag 26 juli 2013

"De reputatie is urgent"

In voorbije jaren bleek dat de huurpenningen van de huurders van woningen in de sociale sector niet altijd precies op de juiste bestemming terecht kwamen. De directeur van Rochdale reed ervan in een Maserati, de directie van Woonbron gebruikte ze om met een bootje (S.S. Rotterdam) te spelen, de directie van Vestia speculeerde in derivaten en verloor, en Servatius ontwikkelde een niet gebruikte universiteitscampus.

Hoogste tijd om iets nieuws te bedenken! Tachtigduizend euro voor een rapport dat begint met te vermelden 'dat de reputatie urgent is' ?! En dat dan verder gaat over boegbeelden, mediatrainingen, en over een heel emplacement van profileringssporen en verbetersporen.

Zou er dit jaar nog wél geld overschieten om mijn lekkende toilet te repareren?

(Volkskrant, 25 juli 2013)

donderdag 25 juli 2013

Breaking News !!!


 (De Volkskrant, 25 juli 2013)

Koopkracht


(Volkskrant, 24 juli 2013)

Op pagina 17 citeert De Volkskrant een rapport van de Nederlandsche Bank. Hoewel het bruto binnenlands product sinds 1997 met twintig procent is gestegen, is de koopkracht nu even hoog als in 1997.

In de periode van 1987 tot 2012 is het aandeel van de huishoudens in het bbp gedaald van 54% tot 45%. Het aandeel van de bedrijven is in dezelfde periode vervijfvoudigd: van 2% naar 10%.

Gelukkig hebben we prachtbedrijven, die de centen vast goed besteden. In dezelfde Volkskrant op pagina 6 wordt daar verslag van gedaan.


(Volkskrant, 24 juli 2013)

woensdag 24 juli 2013

Een sterk staaltje

(De Stad Amersfoort, 24 juli 2013)

woensdag 3 juli 2013

7 dagen | 4 seizoenen

Tschiertschen, Graubünden, Zwitserland. Juni 2013. Vier seizoenen in zeven dagen.