vrijdag 21 juni 2013

Brief van de dag

De Volkskrant publiceert een rare ingezonden brief, die De Telegraaf en Telegraaf-achtigen misschien wel geweigerd zouden hebben: te emotioneel, geen argumentatie, geen respect voor de rechtstaat en voor een intelligente advocaat.

De Volkskrant weigert de brief niet, maar gooit er nog maar eens een foto van de weduwe en wezen tegenaan, en bekroont het ingezonden niemendalletje met de titel 'Brief van de dag'.

En - heus - het stond gisteren in de rubriek 'Geachte redactie'; niet op de flauwekulpagina 'Dag in dag uit' waarop de Volkskrant dagelijks de lezers in de maling neemt.

donderdag 20 juni 2013

Broodje serval?

Staatssecretaris Dijksma heeft een lijst laten opstellen met exotische dieren en de (on)wenselijkheid om ze als huisdier te houden.

In een artikel in De Volkskrant van vandaag legt een mevrouw uit waarom ze al 20 duizend euro heeft gespendeerd aan servals: "Een gewone kat, daar zit geen sjeu aan".

dinsdag 18 juni 2013

Diefstal

Een half jaar lang was het bijna dagelijks onderwerp van de nieuwsberichten: de gewelddadige dood van de voetbalgrensrechter in Almere. Na de grote morele verontwaardiging en alle daaruit voortgekomen acties, ging de aandacht steeds meer uit naar de juridische aspecten. Zou aangetoond kunnen worden wie van de aangehouden mannen de dood veroorzaakt hebben? Wie 'dader' was, of  'medepleger' of 'medeplichtig'? Zouden er zware straffen gevonnist worden? Of zou het toch vrijspraak worden?

Gisteren deed de rechtbank uitspraak: vrijheidsstraffen tot zes jaar. "De verdachten hebben het meest waardevolle dat er is, zijn leven, ontnomen (..)."

Een interessante vondst. Maar zes jaar cel voor diefstal, is dat niet wat veel?