maandag 8 oktober 2012

Misbruik in de Jeugdzorg

Het individuele leed van veel slachtoffers wordt de laatste dagen -naar aanleiding van de publicatie van 'het rapport Samson'- misbruikt (!) om iets complex' als iets heel simpels voor te stellen. Over het 'misbruik' zelf, en over oorzaken en motivatie, hebben we het even niet. Dat zou al te ingewikkeld worden. In de 'jeugdzorg' moet men beter opgeleid worden om misbruik te herkennen. Alsof 'jeugdzorg' een gebouw is, met personeel dat door de afdelingsmanager wordt geïnstrueerd en bij de koffieautomaat over die instructie verder praat. Ik dacht dat 'jeugdzorg' een heel ingewikkeld stelsel was van veel overheden, veel overheidsinstanties, rechters, voogden, maatschappelijk werkers, ouders, pleegouders. En, niet onbelangrijk: kinderen. Ook vandaag gehoord (en kennelijk was het heel serieus bedoeld): "er moet beter toezicht worden gehouden op misbruik." Impliciet wordt daarmee 'misbruik' veranderd in 'gebruik'. Probleem opgelost ? Het lijkt op de enorme ophef over de vader die een paar jaar geleden zijn 11-jarige dochtertje had bezwangerd. Als-ie een condoom had gebruikt, was het dan wel goed geweest ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten