vrijdag 21 september 2012

postnl: koeien ?

Ik wil een klein, plat pakje versturen. Zeg maar: een dikke brief. Mijn weegschaaltje zegt dat het gewicht 210 gram is. In de fruitschaal (waar anders ?) ligt een velletje postzegels van de firma postnl. Op het velletje staat vermeld hoe je briefpost moet frankeren:
  • 0-20g 1x Nederland 1
  • 20-50g 2x Nederland 1
  • 20-50g 1x Nederland 2
Eén maal wat ? Twee maal wat ? "Koeien ... ?", zou mijn onderwijzer op de lagere school bestraffend hebben gevraagd.

Ik herinner me dat postnl (of TNT of PTT of hoe Tante Pos zich toen ook noemde) sinds een tijdje de waarde van de postzegels niet meer in euro's uitdrukt, maar in ... wat dan wel ? 'Koeien' ? Dan zal ik waarschijnlijk op de website van postnl kunnen vinden hoe ik mijn brief moet frankeren ? Ik kan daar inderdaad een boekje (van 29 pagina's !) openen met allerlei informatie over posttarieven.

Een brief (minimumformaat 140 x 90 mm, maximumformaat 380 x 265 x 32 mm) met een gewicht tussen 100 en 250 gram moet gefrankeerd worden met 2 ...... nee, preciezer met 2,00.  Koeien ?

Nee: met 2,00 euro !!!

Maar wat is dan de prijs van een koe ?

In een ander boekje (gelukkig slechts 4 pagina's) vind ik terug dat het tarief van de postzegel 'Nederland 1' in 2012 met 4 eurocent wordt verhoogd. Maar de oude prijs noch de nieuwe prijs staat erbij vermeld. Mijn geheugen zegt me dat ik wel eens postzegels voor 44 eurocent heb gekocht. Zou de prijs nu dan 48 eurocent zijn ?

Ik plak (dus) € 2,00 gedeeld door € 0,48 = 4,16 repetent koeien op de brief.

Postnl: koeien, zijn het !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten